NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Thời hạn bảo hành

 12 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng (dựa trên tin nhắn kích hoạt bảo hành điện tử 7039 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng), hoặc ngày sản xuất.

1) 12 tháng – Kể từ ngày mua (dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng) hoặc ngày kích hoạt bảo hành điện tử (dựa trên tin nhắn SMS tổng đài 7039).

2) Bảo hành không quá 15 tháng – Kể từ ngày sản xuất.

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Thời hạn bảo hành

 12 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng (dựa trên tin nhắn kích hoạt bảo hành điện tử 7039 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng), hoặc ngày sản xuất.

1) 12 tháng – Kể từ ngày mua (dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng) hoặc ngày kích hoạt bảo hành điện tử (dựa trên tin nhắn SMS tổng đài 7039).

2) Bảo hành không quá 15 tháng – Kể từ ngày sản xuất.

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Thời hạn bảo hành

 12 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng (dựa trên tin nhắn kích hoạt bảo hành điện tử 7039 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng), hoặc ngày sản xuất.

1) 12 tháng – Kể từ ngày mua (dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng) hoặc ngày kích hoạt bảo hành điện tử (dựa trên tin nhắn SMS tổng đài 7039).

2) Bảo hành không quá 15 tháng – Kể từ ngày sản xuất.

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Thời hạn bảo hành

 12 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng (dựa trên tin nhắn kích hoạt bảo hành điện tử 7039 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng), hoặc ngày sản xuất.

1) 12 tháng – Kể từ ngày mua (dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng) hoặc ngày kích hoạt bảo hành điện tử (dựa trên tin nhắn SMS tổng đài 7039).

2) Bảo hành không quá 15 tháng – Kể từ ngày sản xuất.

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Thời hạn bảo hành

 12 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng (dựa trên tin nhắn kích hoạt bảo hành điện tử 7039 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng), hoặc ngày sản xuất.

1) 12 tháng – Kể từ ngày mua (dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng) hoặc ngày kích hoạt bảo hành điện tử (dựa trên tin nhắn SMS tổng đài 7039).

2) Bảo hành không quá 15 tháng – Kể từ ngày sản xuất.

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Thời hạn bảo hành

 12 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành: Căn cứ vào ngày mua hàng (dựa trên tin nhắn kích hoạt bảo hành điện tử 7039 hoặc hóa đơn giá trị gia tăng), hoặc ngày sản xuất.

1) 12 tháng – Kể từ ngày mua (dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng) hoặc ngày kích hoạt bảo hành điện tử (dựa trên tin nhắn SMS tổng đài 7039).

2) Bảo hành không quá 15 tháng – Kể từ ngày sản xuất.

HƯỚNG DẪN SMS KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm chính hãng được phân phối tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành theo quy định sau:

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào tin nhắn kích hoạt bảo hành của tổng đài điện tử (…).

Để kích hoạt bảo hành, Quý Khách hàng thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Quý khách soạn tin nhắn SMS theo cú pháp:

[ DRK ]_[ 7 ký tự cuối cùng của số Serial ]_[ Tên khách hàng ] gửi 7039

Ví dụ: Bình đun nước thông minh S17 có số Serial: DKE – 01A1001

Quý khách hàng kích hoạt bảo hành sản phẩm như sau:

DRK 01A1001 Thuan gửi 7039

+ Trong đó “_” là khoảng trắng.

+ Trường hợp cú pháp và mã số đúng, Quý khách sẽ nhận được tin nhắn phản hồi với nội dung:

“ Cam on Quy khach da tin dung san pham . Seri 01Z2020 kich hoat thanh cong, han BH: 20/07/2021. De duoc ho tro, xin truy cap dreamer.vn hoac LH 0961298399”

Cách 2: Quý Khách hàng đăng ký kích hoạt bảo hành tại 

 

Trong trường hợp sản phẩm không sử dụng bảo hành điện tử hoặc sản phẩm chưa kích hoạt bảo hành SMS ngày mua đến tổng đài 7039 thì dựa vào bảng bên dưới để xác nhận thời hạn bảo hành cho sản phẩm đó.